Strona Główna Polityka Prywatnośći Szukaj Nowości
Wyszukiwarka:
aktualnie jesteś:
Ilość produktów: ( 0 ) Wartość: 0,00zł

REGULAMIN

Art. 1 Oferta sklepu internetowego

1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
3. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są u sprzedawcy SKITKA Parts&Accessories

Art. 2 Strony transakcji, definicje

1. Kupującym w sklepie internetowym SKITKA, znajdującym się na stronie skitka.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
2. Sprzedającym jest SKITKA Małgorzata Wierzejska ul. Słoneczna 10 08-106 Zbuczyn NIP 821-166-27-94  będąca właścicielem sklepu internetowego Skitka

3. Konsument – osoba fizyczna, prawna nabywająca Towar w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu.
5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie Skitka i koszt Nabywcy.
6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w regulaminie.
7. Kontakt z SKITKA  odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (adres e-mail: skitkatechnologie@o2.pl) lub telefonicznie pod numerem infolinii: 696 197 817


Art. 3 Zamówienia

1. Zamówienie można złożyć wrzucając towar "do koszyka" i wybierając "złóż zamówienie" , telefonicznie, poprzez wyslanie emaila.

2. W celu sprawdzenia dostępności towaru należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z SKITKA Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. SKITKA określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
3. W przypadku zamówienia towaru ),  którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, firma może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości 15% wartości zamawianego towaru. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, klient ma prawo żądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Natomiast, w przypadku gdy klient anuluje zamówienie przed upływem 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, a sklep wyraża gotowość do zrealizowania zamówienia klienta, kwota zaliczki ulega przepadkowi na rzecz sklepu. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez klienta zaliczki, klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę SKITKA zwróci cenę w terminie 7 dni od dnia zwrotu towaru.
4. W przypadku anulowania zamówienia po jego wysłaniu Nabywca ponosi koszty dostawy towaru i zwrotu do SKITKA zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.

Art. 4 Realizacja zamówień

1. Towar dostarczany się jest na terenie kraju własnym transportem lub za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje możliwosć odbioru osobistego.
2. SKITKA  w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie realizacji zamówienia i o terminie dostawy. Nabywca może złożyć pisemny wniosek o przechowanie zamówionego towaru w magazynie SKITKA. We wniosku należy wskazać termin przechowania towaru oraz sposób jego odbioru. Nabywca zostanie powiadomiony o całkowitych kosztach przechowania towaru.
3. Do chwili pokrycia kosztów przechowania towaru, SKITKA przysługuje ustawowe prawo zastawu na towarze oddanym na przechowanie.
4. Firma kurierska  nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
5. Paczki do 30kg, firma kurierska  wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
6. W przypadku wyboru opcji Dostawa własnym transportem dostawa obejmuje wniesienie na parter budynku.
7. Transport przesyłki nie obejmuje montażu.
8. Termin realizacji zamówienia:
- w przypadku towarów dostępnych w SKITKA  zazwyczaj w ciągu 1-4  dni roboczych,
- w przypadku towarów aktualnie niedostępnych lub „nietypowych” termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do kilkunastu dni,
- w razie braku zamówionego towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć kilkanaście dni.
9. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 40 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem towaru.
10. W wypadku braku towaru u dostawcy SKITKA zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres.
11. SKITKA  zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany towar jest obecnie niedostępny w magazynie firmy, a dostępny w magazynie producenta, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i zapytany o potwierdzenie zamówienia na nowych warunkach.
12. Wszystkie informacje dotyczące towaru są zgodne z danymi katalogowymi producentów, w związku z czym SKITKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów lub ich niezrozumieniem, lub błędną interpretacją przez Nabywcę.
13. W przypadku odbioru osobistego nabywca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za transport.
14. W przypadku odbioru osobistego Nabywca jest zobowiązany do odebrania towaru do 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego lub telefonicznego z punktu odbioru. W przypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie Nabywca zostanie obciążony kosztami magazynowania towaru w punkcie odbioru.

15. Za granicę wysyłany jest sprzęt o wadze do 31 kg i wartości powyżej 100 zł. Przy wysyłkach zagranicznych nie ma możliwości zapłaty kurierowi przy odbiorze.
16. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu .
17.    W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera.
18.    W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do firmy SKITKA                                                                                                                          

  19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki. Klient odbierająć przesyłkę bez sprawdzenia jej stanu i zawartości w obecności kuriera potwierdza odbiór bez zastrzeżeń. Firma zastrzega sobie prawo do odmówienia wymiany towaru na wolny od uszkodzeń lub zwrotu pieniedzy, wówczas gdy protokół szkodowy nie jest sporządzany przez przedstawiciela firmy kurierskiej w momencie jej odbioru. 
 

Art. 5 Gwarancje i reklamacje

1. Produkty oferowane w firmie SKITKA posiadaja gwarancyjne producenta, udzielana na 12 lub 24 miesiace, w zaleznosci od produktu.
2. W przypadku reklamacji dotyczących  należy kontaktować się z bezposrednio z SKITKA, bedacym dystrybutorem produktów. Reklamacje nalezy zgłaszać telefonicznie na numer 696 197 817 lub wysyłając informację na adres email skitkatechnologie@o2.pl o awarii podając numer dokumentu zakupu.

Art. 6 Zwroty towaru

1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciagu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Zwracany nowar nalezy odesłac na adres siedziby firmy lub adres magazynu po wczesniejszym ustaleniu ze sprzedawcą miejsca dostawy.                                   2.Mozna dokonywac zwrotów towarów które nie były użytkowane trwale , nie noszą śladów zniszczeń, posidadają oryginalne pudełko a ich stan stan umożliwia dalszą odsprzedaż. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione zwrot pieniedzy zostanie dokonany na rachunek bankowy w ciagu 5 dni.                                                                                                                                                                                          

3. Towary zamawiane na życzenie klienta nie podlegają zwrotowi.

Art. 7 Formy płatności

1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym.
2. Przelew – wpłata na konto, przed wysyłką towaru.

3. Za pobraniem - przesyłka kurierska pobraniowa

Art 8. Ochrona danych osobowych

  1.            Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

                2.            Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

             

                3.            Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

                4.            Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

                5.            Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

                6.            Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

                7.            Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

Dane firmy:

SKITKA Małgorzata Wierzejska
ul. Słoneczna 10
08-106 Zbuczyn

NIP 821-166-27-94

Tel: 696 197 817

email: skitkatechnologie@o2.plInformacje

Aktualności, najświeższe wydarzenia z życia firmy, regulamin. Wejdź tu by być na bieżąco.

więcej...

Pomoc

Zapoznaj się z ofertą naszej firmy. jeśli masz jakiekolwiek pytania z kontaktuj się z nami. Podejdziemy do twojej sprawy indywidualnie. Postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, które jest zgodne z twoimi oczekiwaniami.

więcej...

Moje konto

Zarejestruj się by móc w pełni korzystać z możliwości naszego sklepu internetowego . Przeglądaj ofertę firmy, korzystaj z rabatów i wybierz to, co najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom.

więcej...

O firmie

Firma od lat zajmuje się dystrybucją części i akcesoriów do samochodów ciężarowych. Sprzedajemy produkty najwyższej jakości. Na terenie kraju współpracujemy z punktami dilerskimi/ serwisowymi samochodów ciężarowych oraz firmami transportowymi. Do grona naszych klientów nalezą również przewoźnicy z Europy Wschodniej.

więcej...
Mapa strony
wykonanie: sklepy internetowe cStore.pl